Cello LSLT

Elastomery Cello® LSLT
Elastyczne elastomery o zamkniętych ogniwach, stworzone specjalnie z myślą o pojazdach szynowych do izolacji termicznej i akustycznej. Są one wolne od halogenów (np. chloru, bromu), metali ciężkich (np. kadmu, ołowiu) i formaldehydu oraz charakteryzują się wysoką sprawnością termiczną.
Szczegóły produktu
Materiał
Elastomery
Powierzchnia
brak
Odporność na temperatury
-50°C do 85°C
Przewodność cieplna przy 10°C
0,040 W/(m·K)
Obszary zastosowań
Pojazdy szynowe
Dostępny jako
Rolka, część prefabrykowana
Informacje uzupełniające do tego produktu
Wstecz
Jesteś tutaj: Produkty Wybór produktu