Wyciszamy świat

Firma Cellofoam jest specjalistą w obszarze izolacji akustycznych i tłumienia dźwięku dla zastosowań przemysłowych i technicznych.

APLIKACJA SONIFLEX

Pomiar akustyki pomieszczenia
Samodzielny pomiar pogłosu w zaledwie kilku krokach

Nasz kanał Cellofoam na YouTube

Od teraz będziemy regularnie przedstawiać Państwu kulisy działalności
Cellofoam International GmbH & Co. KG.

Wyciszamy urządzenia medyczne

Produkty firmy Cellofoam znajdują szerokie zastosowanie na obszarze techniki medycznej

Polityka prywatności danych

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie i śledzenia, możesz zrobić to tutaj:


Polityka prywatności
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i traktujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych i aktualnym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są określone dane osobowe. „Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również w jaki sposób i do jakich celów przetwarzamy zebrane dane.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dla organu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Freiburger Strasse 44
88400 Biberach
Niemcy
Telephone: +49 7351 573-0
E-mail: datenschutz@cellofoam.de

Państwa prawa:

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących prywatności danych, osoba której dotyczą dane ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Odpowiednim organem nadzorującym kwestie dotyczące prywatności danych w związku z Cellofoam/soniflex jest Inspektor Ochrony Danych w niemieckim kraju związkowym Badenia-Wirtembergia.

Prawo do informacji i przenoszenia danych
Artykuł 15 RODO daje Państwu prawo do nieodpłatnej informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w naszym systemie. Jeśli poproszą Państwo o bezpośrednią transmisję danych do innej osoby odpowiedzialnej to bezpośrednia transmisja zostanie przeprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne. Mogą Państwo również skorzystać z prawa do poprawnego uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych (RODO Art. 16).

Prawo do usunięcia
Zgodnie z art. 17 RODO na Państwa żądanie usuniemy dane osobowe przechowywane w naszych systemach z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych jest konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego lub dla ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art. 17 § 3 RODO). Dotyczy to w szczególności danych, które muszą być przechowywane przez dłuższy czas w celu zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych i dokumentacji zgodnie z przepisami handlowymi i / lub podatkowymi.

Prawo do wycofania zgody na otrzymywanie biuletynów lub wiadomości reklamowych
RODO art. 7 § 3 zapewnia Państwu prawo do wycofania zgody  odnośnie biuletynów itp. w dowolnym momencie poprzez prostą, nieformalną komunikację e-mailową z nami. Operacje przetwarzania danych na podstawie Państwa wstępnej zgody zostaną wówczas przerwane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem. 

Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych dla jednego lub kilku konkretnych celów lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówienia, tj. firma, definicja treści lub zmiana umowy między Państwem a Cellofoam (dane podstawowe) lub jeśli potrzebujemy danych do podjęcia określonych kroków, na Państwa prośbę, przed zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe pozostaną w naszym systemie przez pewien czas po zrealizowaniu zamówienia lub przetworzeniu Państwa zapytania. Okres przechowywania zależy od tego, że dane są niezbędne abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące zakupionego produktu przez cały okres jego użytkowania, nawet po upływie odpowiedniego okresu gwarancji. Ponadto Państwa dane są wymagane do świadczenia profesjonalnej pomocy technicznej przez cały okres użytkowania naszych produktów. W związku z tym Państwa dane zostaną usunięte dopiero po upływie okresu przechowywania określonego przez prawo.

Zbieranie danych za pośrednictwem naszej strony internetowej

Protokół SSL szyfrowanie TLS
Ta strona używa protokołu SSL szyfrowanie TLS ze względów bezpieczeństwa i bezpiecznego przesyłania wszelkich poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Korzystanie z zaszyfrowanego połączenia jest sygnalizowane przełączeniem z "http: //" na "https: //" w pasku adresu przeglądarki (URL) i pojawieniem się ikony kłódki na pasku przeglądarki. Kiedy protokół SSL szyfrowanie TLS jest aktywne dane, które Państwo nam przekazujecie nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Cookies
W przypadku niektórych funkcji te strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputera ani nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasze strony były: bardziej przyjazne dla użytkownika, bezpieczniejsze i wydajniejsze. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane "session cookies". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszych stron. Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

W związku z tym mogą Państwo dostosować ustawienia swojej przeglądarki, na przykład określając, że będziecie Państwo informowani o ustawieniach plików cookies, zezwalając na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, z wyłączeniem akceptowania plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywując automatyczne usunięcie plików cookies, gdy przeglądarka jest zamknięta. Funkcjonalność tej witryny może być ograniczona w przypadku dezaktywacji plików cookies.

Pliki cookies wymagane w procesie komunikacji elektronicznej lub w celu zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka na zakupy) są  ustalane na podstawie RODO art. 6, par. 1 (f). Operatorzy strony mają uzasadniony interes w korzystaniu z plików cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanego i bezbłędnego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne rodzaje plików cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane jako oddzielny problem w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki Server Log
Dostawca tych stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje na tak zwanych plikach Server Log, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej (strona internetowa, która łączyła się z naszą witryną)
  • nazwa hosta dostępnego komputera
  • czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie mogą być powiązane z konkretnymi osobami.
Przetwarzanie tych danych opiera się na RODO art. 6, par. 1 (b), który umożliwia przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania zamówienia lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy
Kiedy Państwo prześlą nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam zawarte, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa wyraźnej zgody.
Dlatego przetwarzanie danych, które Państwo dostarczyli za pośrednictwem formularza kontaktowego, opiera się wyłącznie na Państwa  zgodzie (RODO Art. 6, par. 1 (a)). W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać tę zgodę poprzez prostą, nieformalną korespondencję e-mail z Cellofoam. To wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem jakichkolwiek operacji przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę przed jej wycofaniem.
Dane, które Państwo wprowadzili do formularza kontaktowego będą przechowywane w naszym systemie dopóki: nie poproszą Państwo o ich usunięcie lub nie wycofają Państwo swojej zgody na ich przechowywanie lub dopóki cel przechowywania danych nie będzie już obowiązywał (np. Państwa zapytanie zostało w pełni rozwiązane). Obowiązkowe przepisy prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostaną nienaruszone.

Rejestracja na naszej stronie internetowej
Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej jeśli chcą Państwo korzystać z dodatkowych możliwości i funkcji. Dane wprowadzone w tym celu będą wykorzystywane wyłącznie z przeznaczeniem świadczenia konkretnej zarejestrowanej przez Państwo oferty lub usługi. Należy podać wszystkie obowiązkowe dane wymagane do rejestracji. W przeciwnym razie będziemy musieli odrzucić Państwa rejestrację.
W przypadku istotnych zmian, na przykład w odniesieniu do zakresu oferty lub w przypadku koniecznych modyfikacji technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji aby poinformować o tych zmianach.
Przetwarzanie danych, które Państwo wprowadzili do formularza rejestracyjnego opiera się na Państwaj zgodzie (RODO Art. 6 , par. 1 (a)). W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać Państwa zgodę poprzez prostą, nieformalną korespondencję e-mail z Cellofoam. To wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę przed jej wycofaniem.
Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przechowywane tak długo jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej a następnie zostaną usunięte. Ustawowe czasy retencji pozostają nienaruszone.

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje pewne funkcje Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, spółką macierzystą jest the Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies", tj. pliki tekstowe umieszczone w komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny będą z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Umieszczenie plików cookies Google Analytics opiera się na RODO Art.6, par. 1 (f). Operatorzy strony mają uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji ich ofert internetowych a także ich procesów promocyjnych.

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki, jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnego zakresu funkcji tej witryny.Ponadto możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez plik cookie (w tym adres IP) związanych z korzystaniem z witryny, a także przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zabronić zbierania danych przez Google Analytics klikając poniższy link. Został ustawiony plik rezygnacji cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics. Więcej informacji o tym jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników prosimy przeczytać oświadczenie Google dotyczące polityki prywatności na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Przetwarzanie danych zamówienia
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych o zamówieniach i w pełni wdrażamy ścisłe zasady określone przez niemieckie organy ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Anonimizacja I
Na tej stronie używamy funkcji „Aktywacja anonimizacji IP". Anonimizacja IP oznacza, że przed transmisją Google skróci Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, a następnie zostanie skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny Państwa witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i zapewni operatorowi strony internetowej dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w zakresie Google Analytics nie będzie łączony i dopasowany z żadnymi  innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Czcionki Google Web Fonts
Aby uzyskać jednolity wygląd typograficzny strona ta używa tak zwanych czcionek Web Fonts dostarczanych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka załaduje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu Państwa przeglądarka musi łączyć się z serwerami obsługiwanymi przez Google. W ten sposób Google otrzyma informację, że nasza strona internetowa jest dostępna z naszego adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts wpływa na jednolitą i atrakcyjną wizualnie prezentację naszych treści online. Liczy się to jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO art. 6, par. 1 (f).

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts komputer użyje domyślnej czcionki. Aby uzyskać więcej informacji o czcionkach Google Web zapraszamy do odwiedzenia strony  https://developers.google.com/fonts/faq oraz oświadczenia Google dotyczącego polityki prywatności na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google AdWords i Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji)
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords jest usługą reklamową Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, spółką macierzystą jest the Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (odtąd“Google”).

W ramach usługi Google AdWords korzystamy z tak zwanej funkcji śledzenia konwersji. Gdy Państwo klikną reklamę umieszczoną przez Google wtedy zostanie ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, podczas gdy cookie jest nadal aktywny, Google i Cellofoam będzie wiedział, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierownay na odpowiednią stronę.

Każdemu klientowi Google AdWords przypisuje się inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików konwersji cookies służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zarezerwowali usługę śledzenia konwersji. Klienci są informowani o ilości użytkowników, którzy kliknęli na reklamę a następnie zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają oni żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w procesie śledzenia, mają Państwo prawo sprzeciwu do korzystania z śledzenia danych poprzez deaktywowanie cookie Google Conversion Tracking za pomocą zakładki konfiguracji użytkownika na Państwa przeglądarce. Wtedy Państwa dane o użytkowaniu nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie Google Conversion Tracking cookies opiera się na RODO Art.6, par. 1 (f). Operatorzy strony mają uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji ich ofert internetowych a także ich procesów promocyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking zapraszamy do odwiedzenia oświadczenia Google dotyczącego polityki prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mogą Państwo dostosować ustawienia swojej przeglądarki w celu ograniczenia korzystania z plików cookies, np. określając, że będą Państwo informowani o ustawieniach plików cookies, zezwalając na wysyłanie plików cookies tylko w niektórych przypadkach, z wyłączeniem akceptowania plików cookies w konkretnych przypadkach lub ogólnie i  aktywowując automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Funkcjonalność tej witryny może być ograniczona w przypadku dezaktywacji plików cookies.

Wtyczka VIMEO
Nasze strony internetowe są wzbogacone o klipy wideo z serwisu video Vimeo. Funkcja ta jest oferowana przez Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, data privacy policy statement: https://vimeo.com/privacy.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że Vimeo może korzystać z Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Google dotyczące polityki prywatności danych (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) oraz wtyczkę do przeglądarki Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) odpowiednio ustawienia Google związane z korzystaniem z danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Przekazywanie danych stronom trzecim
Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie stronom trzecim, które są usługodawcami zaangażowanymi w realizację zamówienia, na przykład firmie logistycznej upoważnionej do transportu i dostarczania produktów lub instytucji finansowej odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności. W każdym przypadku zakres i skala danych przekazywanych stronom trzecim na tej podstawie jest ograniczona do wymaganego minimum.

Jesteś tutaj: Ochrona danych