Instrukcję przetwarzania

Wymagania do bezpiecznego przyklejania
Przy wszystkich samoprzyklejających się materiałach jest istotne, aby powierzchnia nośnika była czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu, oleju, pyłów, rozpuszczalników oraz także środków rozdzielających.

Czyszczenie podłoża pod klej
W tym celu polecamy nieużywany środek czyszczący, to znaczy wolną od oleju oraz tłuszczu benzynę przemysłową EXXSOL dsp 60/95s oraz tkaniny bawełniane. Materiał nośnika po sukcesywnym czyszczeniu powinien zostać wytarty na sucho i dobrze odparowany (minimum 30 minut). Przy czyszczeniu powierzchni sztucznych/plastikowych bądź lakierowanych muszą one zostać przetestowane przed czyszczeniem pod kątem kompatybilności ze środkiem czyszczącym.

Klejenie
Po zdjęciu materiału chroniącego, samoprzylepny produkt należy przykleić nie naciągając i nie naprężając go. Następnie równomiernie - najlepiej przy użyciu rolki - uciskając całą powierzchnie na stałe umocować materiał. Należy unikać pęcherzyków powietrza, miejsc o niskiej przyczepności i zanieczyszczeń klejem (np. nosząc bawełniane rękawiczki).

Optymalna temperatura dla obróbki i montażu wynosi między +18°c a +30°c. Powstałe przez
klejenie zespolenie powinno zostać obciążone najwcześniej po upłynięciu ok. 2 godzin. Obciążenie termiczne poniżej +10°c oraz powyżej +30°c jest dopuszczalne nie wcześniej niż
po upływie 24 godzin.

Klejenie na lakierowanych powierzchniach metalowych
Przed klejeniem należy się upewnić, że czas schnięcia zalecany przez producenta lakieru został
zachowany. Dotyczy to również wtórnego lakierowania jak i poprawiania części powierzchni.

Klejenie na surowych powierzchniach metalowych, np. ocynkowanej blasze stalowej
Usunąć ewentualnie przylgnięte smary i tłuszcze lutownicze. Proszę zwrócić uwagę na punkt: czyszczenie podłoża pod klej.

Klejenie na tworzywach sztucznych/plastikach
Przy klejeniu na tworzywach sztucznych/plastikach należy w badaniach wstępnych określić czy elementy składowe tego tworzywa posiadają np. rozmiękczacze lub środki rozdzielające, które mogą migrować do podkładu samoprzylepnego wpływając na jego zmiękczenie lub nawet zniszczenie.

Mocowanie mechaniczne
Dodatkowe mocowania mechaniczne zalecane są przy wszystkich artykułach, gdzie mamy do czynienia z wyższym ciężarem własnym, problematyczną jakością/konstrukcją podłoża oraz jakimikolwiek nadzwyczajnymi obciążeniami, jak również w przypadku gdy wymagane jest zachowanie zwiększonych środków bezpieczeństwa.

Dopuszczalny okres przechowywania
Okres przechowywania wynosi, o ile materiał jest składowany w suchych i zamkniętych pomieszczeniach (od +15°C do +30°C) i nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dla:
►Materiałów samoprzylepnych (sp): maks. 6 miesięcy
►Ciężkich folii Cello® SBF: maks. 3 miesiące

Przechowywanie
W przypadku wszystkich produktów włókninowych > 20 mm (Cello® F700, F800) towary płytowe muszą być przechowywane w pozycji pionowej.

Rozprężanie płyt z wyposażeniem sp
Arkusze z wyposażeniem samoprzylepnym przed cięciem na części muszą zostać rozprężone. W tym celu należy ściągnąć folię ochronną z warstwy samoprzylepnej z całego arkusza i ponownie ją na nim położyć. Zapobiega to kurczeniu się przyciętych już części.

Ważność prób ogniowych dla materiałów sp
W przypadku materiałów samoprzylepnych, folia okryciowa lub papier okrywający muszą zostać zdjęte podczas montażu, a produkt musi być naklejany na całej powierzchni. W przeciwnym razie reakcja na ogień opisana w arkuszu danych jest nieważna.

Pobierz instrukcję przetwarzania

Jesteś tutaj: Pobierz Instrukcję przetwarzania