Leksykon izolacji akustycznej

Absorbery

Materiały lub konstrukcje pochłaniające dźwięk (patrz tam).
Szczególnie popularne są materiały porowate (np. pianki) lub włókniste (np. wełna mineralna) służące do pochłaniania dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu oraz umieszczane na stałych strukturach,  ciągliwe okładziny służące do pochłaniania dźwięku materiałowego (patrz tam).

Jesteś tutaj: O firmie Leksykon izolacji akustycznej