Leksykon izolacji akustycznej

Ciśnienie akustyczne

Podczas zdarzeń dźwiękowych na ciśnienie atmosferyczne powietrza nakłada się zmienne ciśnienie sprężania fal dźwiękowych. Ciśnienie akustyczne jest mierzone jako wartość skuteczna (zob. tam). Wartości są jednak najczęściej podawane nie w paskalach czy N/m², lecz w decybelach jako poziom ciśnienia akustycznego.

Jesteś tutaj: O firmie Leksykon izolacji akustycznej